Rodrigo Sambade Saá
Rodrigo Sambade Saá
Rodrigo Sambade Saá
Email
rodrigo.sambade.saa@usc.es
Teléfono
+34 881816400
Social Media

Son Técnico Especialista en Investigación no CiTIUS da Universidade de Santiago de Compostela. Son técnico superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (formación rematada en TESDAI). Outra formación que teño é o grao en Enxeñaría Informática sen rematar e cursos online: dous sobre Docker e Kubernetes (en Udemy e CampusMVP) e un sobre angular ofrecido por campusMVP. O meu nivel de inglés é o First Certificate in English (B2 First).

Iniciei a miña experiencia laboral coas prácticas do meu ciclo superior, as cales realicei en Coremain (Santiago de Compostela), onde traballei nun proxecto da área de Industria Privada relacionado coa automatización de procesos. Unha vez rematadas as prácticas fun contratado por Nunegal Consulting para o desenvolvemento do proxecto de caixas de Inditex, é dicir, traballei na programación do software utilizado por as caixas rexistradoras de todas as tendas da cadea.

Canonical link