Que somos e que facemos

A misión do CiTIUS é mellorar a sociedade mediante Tecnoloxías intelixentes.

Queremos ser recoñecidos coma un centro de investigación de referencia internacional nas Tecnoloxías Intelixentes, con capacidade de realizar unha investigación de gran relevancia científica e impacto socioeconómico e cunha alta capacidade de formación e atracción de talento.

Ámbitos Científicos

A nosa actividade organízase en 10 eidos científicos na área das Tecnoloxías Intelixentes.
Deseño electrónico de dispositivos intelixentes
Computación de altas prestacións
Sistemas e contornas intelixentes
Tecnoloxías lingüísticas
Aprendizaxe e razoamento automáticos
Robótica
Ciencia e enxeñería de datos e procesos
IA fiable
Realidade virtual e aumentada
Visión por computador
Liderado
Servicio
Creatividade
Igualdade
Integridade
Transparencia
Historia
2009
Constitúese a Agrupación Estratéxica CiTIUS, xerme do Centro, que foi recoñecida coma unha das oito Agrupacións Estratéxicas do Programa de Consolidación e Estruturación da Xunta de Galicia nese mesmo ano.
2010
Creación do CiTIUS como centro que pertence á Rede de Centros Singulares de Investigación do Campus Vida, baixo a dirección comisaria do Prof. Dr. Paulo Félix Lamas. Ao Centro adscríbense inicialmente 32 investigadores, tras un proceso de avaliación por parte da Comisión Científica Externa.
2012
En setembro deste ano, os investigadores do CiTIUS trasládanse ás actuais instalacións no Campus Vida.
2016
O CiTIUS consolídase coma unha das sete entidades acreditadas polo "Programa de axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema Universitario de Galicia". Esta acreditación certifica ao CiTIUS como un dos centros líderes do sistema de investigación rexional.
2019
O Centro reorganiza a súa estrutura de dirección, coa posta en marcha dunha Dirección Científica a cargo do Prof. Dr. Senén Barro Ameneiro, apoiada por unha Dirección Adxunta a cargo do Prof. Dr. Paulo Félix Lamas, ata ese intre Director Comisiario. Ao mesmo tempo, o centro reorienta a súa especialización temática carón das Tecnoloxías Intelixentes, recoñecendo a focalización progresiva da actividade investigadora do Centro carón desta área. En decembro dese mesmo ano, o CiTIUS é recoñecido coma un dos oito Centros de Investigación de Galicia no marco do Programa de axudas para a acreditación, estuturación e mellora dos centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia, sendo o único centro no eido das Tecnoloxías Intelixentes.
2020
No mes de abril, a Prof. Dra. Paula López Martínez colle o relevo ao Prof. Dr. Paulo Félix Lamas na Dirección Adxunta do centro, despois de máis de dez anos de crecemento e consolidación do centro baixo a súa dirección.