Evento
Data
  • 28 de novembro de 2022, de 12:00 a 13:30
Lugar
Assembly hall - Microsoft Teams (Evento mixto)
Poñente/s
  • Antonio Moreno Sandoval (Laboratorio de Lingüística Informática de la Universidad Autónoma de Madrid)
Idioma
Español
Conferencia: 'Algunhas cuestións sobre o procesamento da narrativa financeira en español'

Conferencia: 'Algunhas cuestións sobre o procesamento da narrativa financeira en español'

O Procesamento da Narrativa Financeira (FNP en inglés) é un campo de estudo multidisciplinar que reúne a expertos en finanzas, comunicación, lingüística e intelixencia artificial. O obxectivo é analizar as estratexias de comunicación que utilizan os directivos das empresas cos seus investidores. Expertos en lingüística de corpus e en PLN aplicaron as súas técnicas (extracción de información, resumo automático, clasificación de documentos e análises de sentimentos) aos textos financeiros, obtendo interesantes resultados do procesamento masivo de textos. Ata hai pouco, o FNP limitábase a documentos en inglés, o idioma internacional das finanzas. Nos últimos anos, o francés, o español, o portugués, o chinés e o xaponés, entre outros, recibiron tratamento computacionales neste ámbito.

Nesta comunicación, presentarei os principais resultados dos proxectos FinT-esp e CLARA-Fin, dedicados integramente á narrativa financeira en español. En primeiro lugar, tratarei o corpus compilado de informes anuais e cartas de presidentes a accionistas (Moreno et ao 2020). Consta de máis de 400 documentos e 25 millóns de palabras. Logo, mostrarei algúns estudos lingüísticos sobre o uso de metáforas (Vargas & Moreno, 2021), termos e anglicismos (Vargas & Carbajo, 2021) e marcadores do discurso (García Toro & Moreno, 2021). Engadirei dous experimentos computacionales: a análise de sentimentos e a clasificación de empresas con perdas e ganancias.

Rematarei cunha prospectiva sobre os nosos próximos desenvolvementos neste campo, destinados a resumir e simplificar o contido técnico dos textos financeiros.

Sobre o ponente

Antonio Moreno-Sandoval ([antonio.msandoval@uam.es])(antonio.msandoval@uam.es) é Catedrático de Lingüística, Director do Laboratorio de Lingüística Informática da UAM e Director da Cátedra UAM-IIC de Lingüística Computacional. Foi bolseiro postdoutoral Fulbright no Departamento de Informática da Universidade de Nova York (1991-1992) no equipo do Prof. R. Grishman, e bolseiro posdoutoral do DAAD na Universidade de Augsburgo (1998). A súa formación en Lingüística Computacional comezou como axudante de investigación no Proxecto Eurotra de Tradución Automática (FP-2 da UE) e logo no Centro Científico de IBM en Madrid (1989-1990). Foi o investigador principal do equipo español no proxecto C-ORAL-ROM (FP-5 da UE). Desde 2010 é investigador senior no Instituto de Enxeñería do Coñecemento (IIC-UAM) dentro do grupo de Social Business Analytics. Desde 2018 é tamén Director da Cátedra UAM-IIC de Lingüística Computacional. Moreno-Sandoval dirixiu 14 tese ata a data. É autor ou coautor de 6 libros, entre eles Lingüística Computacional (1998), Gramáticas de unificación e trazos (2001), Linguas e computación (2019), e Financial Narrative Processing in Spanish (2021), e de máis de 100 comunicacións e artigos científicos. Moreno-Sandoval dirixiu como IP 1 proxecto europeo, 6 proxectos nacionais, 2 proxectos rexionais, e 15 contratos de transferencia de I+D.

Vindeiros eventos
Evento
28 de novembro de 2022
Evento mixto
Conferencia: 'Algunhas cuestións sobre o procesamento da narrativa financeira en español'
Evento
29 de novembro de 2022
Evento mixto
Doctoral Meeting: 'A Multistage Retrieval System for Health-related Misinformation Detection'
Evento
30 de novembro de 2022
Evento mixto
Doctoral Meeting: 'The Potential of Artificial Intelligence on Multi-Physical Systems Innovation Integrating Smart Materials'