Human Resources for Researchers

Comprometidos coa igualdade

Por mor do noso compromiso polos principios de Investigación e Innovación Responsable (IIR), no ano 2021 creouse a Comisión de Igualdade do Centro

Os nosos obxectivos

Esta comisión ten por obxectivo principal velar polo principio de igualdade en toda a actividade do CiTIUS e particularmente nos seguintes ámbitos:

 • Perspectiva de xénero en todas as fases da actividade investigadora
 • Procesos de selección e contratación de persoal
 • Promoción e desenvolemento da carreira profesional
 • Condicións laborais e conciliación corresponsable
 • Formación en materia de igualdade
 • Cultura organizativa de igualdade
Compoñentes da comisión

A Comisión inclúe a persoal do centro que representa todas as categorías profesionais:

 • Paula López Martínez, investigadora vinculada e coordinadora da Comisión.
 • Diego Cabello Ferrer, investigador vinculado.
 • Natalia Seoane Iglesias, investigadora vinculada.
 • Álvaro Ordóñez Iglesias, investigador posdoutoral.
 • Cristina Carbajal Pérez, investigadora predoutoral.
 • Marcos Fernández Pichel, investigador predoutoral.
 • María Tenorio Miranda, xestora na Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia.