Human Resources for Researchers

Live CiTIUS

Entusiásmanos a investigación, o traballo en equipo e a colaboración. O CiTIUS ofrece unha contorna científica estimulante, cun equipo interdisciplinar e internacional.

Un ecosistemas único

  • Apostamos polo talento e o desenvolvemento persoal e profesional do noso equipo, cun programa de formación propio.
  • Estamos no Campus Vida, unha contorna científica de alto nivel, con catro centros singulares de investigación ( CiQUS, CiMUS, IGFAE e CiTIUS).
  • Temos equipamento e infraestruturas de vangarda. Ademais, o CESGA, o segundo centro de supercomputación de España está situado no propio Campus.
  • Contamos cun equipo de apoio á investigación propio con ampla experiencia profesional.
  • Fomentamos o espírito de equipo no día a día, organizamos xornadas de lecer como o día do CiTIUS e temos un programa de benvida para os novos investigadores.
  • Temos un plan de benvida para facilitar todos os trámites relativos á incorporación e integración dos nosos investigadores á actividade do centro.
  • Organizamos diversas actividades de divulgación científica para escolares e a sociedade en xeral, nas que colabora todo o noso persoal.
  • Somos parte da Universidade de Santiago de Compostela, unha das 25 universidades europeas que atraen máis estudantes estranxeiros, e temos acceso a todas as súas instalacións e servizos.
Santiago de Compostela

Cidade patrimonio da humanidade pola UNESCO e destino europeo do Camiño de Santiago

Un dos 100 mellores lugares do mundo
Revista TIME, 2021
Unha universidade con máis de 500 anos de historia.
Máis de 5 millóns de metros cadrados de espazos verdes.
Alto índice de calidade de vida
Clima suave
Sanidade para toda a familia
Educación pública de calidade
Coste de vida baixo
3 aeroportos
Servizos adicionais
Instalacións deportivas
Servizo de Escola Infantil
Cociña e comedor no edificio
Horarios flexibles e medidas de conciliación
Cursos de idiomas