Human Resources for Researchers

Comisión de formación e desenvolvemento profesional

Esta comisión xorde como parte do noso compromiso por proporcionar á mozidade investigadora unha formación integral que lles capacite para un desempeño científico e profesional do maior nivel.

Os nosos obxectivos

Esta comisión ten dous obxectivos principais:

 • Planificar a actividade formativa do CiTIUS, incluíndo o deseño do seu Plan de Formación bienal.
 • Orientación profesional ao persoal investigador en formación do CiTIUS no desenvolvemento da súa carreira formativa e profesional.
Composición

A comisión inclúe a persoal do centro que representa todas as categorías profesionais do centro:

 • Diego Cabello Ferrer, investigador vinculado e coordinador da Comisión
 • María José Carreira Nouche, investigadora vinculada
 • Francisco Fernández Rivera, investigador vinculado e coordinador do programa de doutoramento
 • Alejandro Catalá Bolos, investigador colaborador
 • Andrea Cascallar Fuentes, investigadora predoutoral
 • Lorenzo Vaquero Otal, investigador predoutoral
 • Víctor Gallego Fontenla, investigador predoutoral
 • Raluca Silvana Tomoni, técnica da unidade de xestión do coñecemento y a transferencia
 • Félix Díaz Hermida, técnico da unidade de xestión do coñecemento e a transferencia
 • Pilar Martínez Carou, técnica da unidade de xestión económica e administrativa