Ainhoa Vivel Couso

Son estudante de segundo ano do Máster en Intelixencia Artificial impartido pola USC. En 2021 fun unha das beneficiarias das Bolsas de Verán do CiTIUS, onde me iniciei á investigación en Tecnoloxías da Linguaxe Natural. En 2022 formei parte do Proxecto Nós para a creación de recursos lingüísticos textuais para o galego para a súa integración en ferramientas de procesamento da linguaxe natural (NLP). En 2023 fun a gañadora do IV Edición Altia Premia polo meu TFG. Este consistiu na xeración automática de descricións en linguaxe natural para xustificar a idade cronolóxica estimada por un método baseado en aprendizaxe profunda. 

Actualmente estou contratada no centro como Investigadora Colaboradora. Participo nos proxectos REPROHUM e DeepR3. Principalmente realizo tarefas relacionadas có estudo da reproducibilidade das avaliacións humanas no procesamento da linguaxe natural e a investigación de métodos eficientes para extender, reutilizar e adaptar modelos lingüísticos previamente entrenados para explotalos en novos dominios, xéneros e idiomas para aplicarlos a diferentes casos de uso.