Ainhoa Vivel Couso
Ainhoa Vivel Couso
Ainhoa Vivel Couso
Email
ainhoa.vivel@rai.usc.es
Lugar de traballo
EmprendeLab
Teléfono
+34 881816382
Social Media

Son estudante de cuarto ano do Grao en Enxeñería Informática da USC. O meu Traballo de Fin de Grao consístese na xeración automática de descricións en linguaxe natural para xustificar a idade cronolóxica estimada por un método baseado en aprendizaxe profunda.

En 2021 fun unha das beneficiarias das Bolsas de Verán do CiTIUS, onde me iniciei á investigación en Tecnoloxías da Linguaxe Natural. Actualmente estou contratada en centro polo programa INVESTIGO 2022. Formo parte do Proxecto Nós e principalmente realizo tarefas relacionadas coa creación de recursos lingüísticos textuais para o galego para a súa integración en ferramentas de procesamento da linguaxe natural (NLP).

Canonical link