John Evan Ortega
John Evan Ortega

En 2021 obtiven o doutoramento de Ciencia Computacional pola Universidade de Alicante. En 2013 cursei un mestrado na mesma disciplina pola Hofstra University en New York, onde obtiven a máxima cualificación (cum laude honors). Acumulo uns 20 anos de experiencia no sector privado en compañías dos Estados Unidos de América e España, realizando roles como investigador científico, enxeñeiro de software e director executivo. Mentres perseguía diferentes graos académicos, fundei dúas empresas, fun profesor na Columbia University e a New York University, e traballei en áreas como a comprensión da linguaxe clínica, tradución automática. Na actualidade aplico os meus coñecementos académicos e en implementación de productos no proxecto Nós.

Canonical link