Thesis 1379
Author/s
  • Estefanía Otero García
Director/s
  • Manuel Lama Penín
  • Juan Carlos Vidal Aguiar
Doctoral Program
  • Doutoramento en Investigación en tecnoloxías da información

Descubrimento de grafos en datos enlazados para a anotación semántica de documentos

Canonical link