Elaboración dun modelo de argumentación automática baseada en relacións lingüísticas imprecisas: unha contribución á CWW

keywords: