Thesis 1429
Author/s
  • Khalid Alkharabsheh
Tutor
  • José Ángel Taboada González
Doctoral Program
  • [E4041V01] Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información

Improving design smell detection for adoption in industry

Canonical link