Thesis 1439
Author/s
  • Rubén Ferreiroa García
Read Center
  • Universidade de Santiago de Compostela - Escola Tecnica Superior de Enxeñaría
Director/s
  • Eduardo Sánchez Vila
Doctoral Program
  • Neurociencia

Modelo dinámico de la circuitería push pull del dNGL

Canonical link