Thesis 1349
Author/s
  • Raúl Valín Ferreiro
Director/s
  • Antonio García Loureiro

Paralelización e optimización dun simulador 2D Monte Carlo sobre arquitecturas Grid e Cluster: Estudo de flutuacións en transistores MOSFET baseados en SOI

Canonical link