Thesis 1365
Author/s
  • Pablo Quintía Vidal
Research Areas

Robots capaces de aprender e adaptarse ao ambiente a partir das súas propias experiencias

Canonical link