Thesis 1365
Author/s
  • Pablo Quintía Vidal
Director/s
  • Roberto Iglesias Rodríguez
Research Areas

Robots capaces de aprender e adaptarse ao ambiente a partir das súas propias experiencias

Canonical link