Thesis 1370
Author/s
  • Raquel Freire Cobo

Seguridade vial: avaliación da resposta emocional ante anuncios televisivos de divulgación da seguridade vial mediante software afect, cued review e test de recordo

Canonical link