A intelixencia artificial fiable: moda ou necesidade?

A Intelixencia Artificial vai revolucionar o mundo, creando e incorporando sistemas intelixentes no noso día a día. Unha ferramenta que fascina, pero con riscos que desacougan. Unha IA superintelixente pode ameazar a especie humana, ou é tan só dunha nova revolución tecnolóxica? Ten por iso razón de ser a esixencia dunha axencia que supervise o seu campo multidimensional de aplicación, e que ao mesmo tempo haxa unha lexislación que o regule.

keywords: intelixencia artificial, intelixencia artificial fiable