Slide 1 of 3

Buscamos a mellora da sociedade mediante Tecnoloxías Intelixentes.

Traballamos para lograr a excelencia na xeración de coñecemento e na sua transferencia ó mercado, ós cidadáns e ás Administracións Públicas a través da participación e o liderado en proxectos de investigación europeos e a cooperación con outros axentes locais de I+D.

Investigación de excelencia

O noso traballo especialízase en diversas áreas do ámbito das Tecnoloxías Intelixentes. Descobre os nosos resultados máis recentes.

Entusiásmache a investigación en Tecnoloxías Intelixentes?