Training Program - Technology

Training Program

Our biennial training programme is designed to complement the training of our research staff. The current programme, based on the principles for innovative doctoral training promoted by the EU, is divided into the following thematic areas:
2017

Introdución á programación de GPUs empregando CUDA
Coñecendo Docker
2016

Programa de formación: «Introdución a Git»
Linux for newbies
Arquitectura de documentos. Curso de introducción a LaTeX
2015

Polymer, desarrolla aplicaciones web increíbles de forma muy sencilla
2014

Software Development: Level Up! [2ª Edición]
Curso básico de edición de textos con LaTex 2014
Presentación da tecnoloxía «Google Glass»
Desenvolvemento profesional con TDD e outras prácticas de Extreme Programming
2013

Vantaxes do pensamento innovador nunha empresa de TI
Curso de métodos estatísticos orientado ao estudo de métodos paramétricos e non paramétricos
Organización persoal con GTD
Introducción ás ferramentas de Cloud de Amazon: Map Reduce
CMMI en la investigación en TI - Calidad o sobreesfuerzo
2012

Xestión do tempo persoal
Curso Básico de Edición de Textos con LaTex
HTML5
2011

Curso avanzado de edición de textos con LaTex
Curso de gráficos vectoriais con Inkscape