Investigador/es Principal/ais
Investigador/es CiTIUS
Datas de Execución
  • 2021-12-01 - 2023-11-30
Consorcio
  • CiTIUS (Líder)
  • Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) - Secretaría General de innovación
Financiado por
  • Proyectos de I+D+i para la realización de «pruebas de concepto» en el marco del Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
INCEPTION: Xestión intelixente do cambio en minaría de procesos sustentada pola nube

INCEPTION: Xestión intelixente do cambio en minaría de procesos sustentada pola nube

No proxecto coordinado INCEPTION propoñemos desenvolver unha proba de concepto onde se maduren os resultados do proxecto de I+D previo BIGBISC: achegando intelixencia aos procesos de negocio mediante soft computing en escenarios de datos, coordinado entre a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Universidade de Zaragoza ( UNIZAR), doe desenvolvéronse i) diversos algoritmos de minería de procesos, para as tarefas de descubrimento, conformidade, simplificación, descrición textual, agrupamento de trazas e minería do cambio, e ii) diversos compoñentes para o procesamento e o despregamento dos devanditos algoritmos nunha infraestrutura na nube. 

No subproyecto 1 "Xestión intelixente do cambio en minería de procesos: detección e descrición explicables ( XAIDrift)" o equipo do CiTIUS- Universidade de Santiago de Compostela XAIDrift amplía o desenvolvemento e transferencia de algoritmos de minería de procesos, ampliándoa ao ámbito da minería de procesos preditiva. Ademais, faise énfase na compoñente de explicabilidad dos cambios detectados, de modo que se XAIDrift enmárcase no paradigma da IA explicable e responsable. Este aspecto resulta de especial interese en tanto que a información relativa aos cambios detectados debe ser comprendida por usuarios non especializados. Unha adecuada explicación dos devanditos cambios conlevará unha toma de decisións adecuada. O paradigma que se empregará para dotar de explicabilidad aos resultados é a xeración de linguaxe natural, xa explorada con éxito dentro de BIGBISC noutros contextos da analítica de procesos ( process- to- text).


Obxectivos

O obxectivo principal do proxecto consiste na adaptación da tecnoloxía de xestión do cambio en modelos de procesos ás necesidades das contornas de negocio reais con grandes volumes de datos, facilitando a detección e descrición textual dos devanditos cambios. Ademais deste obxectivo xeral identificáronse os seguintes obxectivos específicos:

  • Adaptación do algoritmo de detección do cambio en modelos de proceso aos resultados da experimentación con rexistros de procesos de clientes reais, nos que é necesario tratar coa complexidade dos modelos do proceso e a variabilidade das trazas.
  • Adaptación da tecnoloxía de process- to- text para a descrición en linguaxe natural dos cambios no modelo que representa a conduta observada dun proceso.
  • Deseño e desenvolvemento dunha infraestrutura orientada a servizos que integre os algoritmos para a detección e descrición do cambio dos procesos.
  • Licenciamiento e transferencia da proposta orientada sobre todo a empresas que xa dispoñen de tecnoloxía de minería de procesos e que, por tanto, teñen a necesidade de realizar unha análise máis pormenorizada do comportamento do proceso.
Canonical link