Alberto José Bugarín Diz
Alberto José Bugarín Diz

Son Catedrático de Universidade na área de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial e coordinador do Grupo de Sistemas Intelixentes (GSI)‚ recoñecido como grupo de referencia competitiva pola Xunta de Galicia dende 2006 e que iniciou a súa traxectoria de investigación en IA en 1990.

 As miñas liñas de investigación céntranse en diferentes áreas da intelixencia artificial e as súas aplicacións‚ coma a xeración de linguaxe natural (sistemas “Data-To-Text”)‚ a computación flexible (“soft computing”)‚ a aprendizaxe automática e a representación do coñecemento e razoamento aproximados.

Son coautor de case 200 traballos científicos nos ditos temas e teño participado en máis de 40 proxectos de I+D e contratos de innovación e transferencia‚ sendo investigador principal en 18 deles. Tamén teño participado en proxectos de divulgación científica e son membro de diversas redes temáticas de investigación.

Fun Subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC (ETSE) e na actualidade son vocal da Xunta Directiva da Asociación Española para a Intelixencia Artificial (AEPIA) e membro do comité organizador da “24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)‚” que tivo lugar en Santiago de Compostela e online do 29 de agosto ao 8 de setembro de 2020.

Canonical link